www.wlodek.com.pl - Blog


Olkusz
ul.K.K.Wielkiego 61
Biuro: tel. 784 576 593 Kierownik: tel.507 170 100
godz.otwarcia: pon. - pt. 12.00 - 16.00
od: do:
EGZAMIN TEORETYCZNY

ZASADY NOWEGO EGZAMINU TEORETYCZNEGO !!!

(OD 19.01.2013r)

 

 Nowy egzamin teoretyczny składa się z 20 pytań z wiedzy podstawowej oraz 12 pytań z wiedzy specjalistycznej, w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy

 W przypadku pytań podstawowych dzielą się na grupy:

-10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 pkt)
- 6 pytań o średnim znaczeniu (2 pkt)
- 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa (1 pkt)

Podobny podział jest w przypadku zagadnień specjalistycznych:

- 6 pytań będzie najważniejszych (3 pkt)
- 4 pytania o średnim znaczeniu (2 pkt)

- 2 najmniej znacząc (1 pkt)

Zarówno pytania z wiedzy podstawowej, jak i specjalistycznej są jednokrotnego wyboru. Pytania z wiedzy podstawowej polegają na wyborze między dwoma wariantami – „TAK” lub „NIE”. Zdający ma 20 s na zapoznanie się z pytanie i 15 na udzielenie odpowiedzi.

Pytania z wiedzy specjalistycznej polegać będą na wyborze jednej z trzech odpowiedzi - A, B, C - w trakcie 50 sekund. 

Warto przy tym pamiętać. że niewskazanie żadnej odpowiedzi skutkuje otrzymaniem 0 punktów. Ważne jest też, że raz udzielonej odpowiedzi nie można zmienić.

Nowe pytania mają różną wartość punktową, od 1 do 3 w zależności od znaczenia zagadnienia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Łącznie podczas egzaminu  można zdobyć 74 punkty. Aby uzyskać ocenę pozytywną z egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 68 punktów. Czas trwania egzaminu -  wynosi 25 minut. 

W przypadku egzaminu teoretycznego zostaniesz wywołany na salę komputerową wraz z całą grupą (jako grupa !!!). Przed przystąpieniem do egzaminu egzaminator sprawdza tożsamość wszystkich egzaminowanych osób oraz kontroluje poprawność danych zawartych w dokumentacji.

Na każdą prośbę egzaminatora należy okazać dokument tożsamości.

Egzaminator ma też obowiązek przedstawić siebie.

Każdy z egzaminowanych ma prawo do zaznajomienia się ze specjalną klawiaturą egzaminacyjną (w naszym ośrodku istnieje możliwość ćwiczeń na takiej klawiaturze podczas rozwiązywania testów komputerowych) oraz do próbnego kilkuminutowego egzaminu próbnego.

Warto dokładnie wysłuchać instrukcji egzaminatora związanych z przebiegiem egzaminu oraz działaniem klawiatury egzaminacyjnej.