www.wlodek.com.pl - Blog


Olkusz
ul.K.K.Wielkiego 61
Biuro: tel. 784 576 593 Kierownik: tel.507 170 100
godz.otwarcia: pon. - pt. 12.00 - 16.00
od: do:
DOKUMENTY

    Dokumenty:

PKK

 (Profil Kandydata na Kierowcę) 

Od 19 stycznia 2013 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Oznacza to, iż osoby ubiegające się o prawo jazdy przed przystąpieniem do szkolenia będą musiały (osobiście) najpierw zgłosić się do Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym, celem złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy, a nie jak  dotychczas do ośrodka szkolenia kierowców.

 

Osoba starająca się o Profil Kandydata na Kierowcę muśi złożyć w Wydziale Komunikacji następujące dokumenty:

 
  • wniosek na specjalnym druku 
  • jedną fotografię bez nakrycia głowy, lewy półprofil, odkryte lew ucho (3,5x4,5 cm)
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
  • do wglądu dowód osobisty (lub paszport z załączonym zaświadczeniem o zameldowaniu)
  • kserokopię posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o zdanym egzaminie – jeśli ubiega się o kolejne już kategorie
  • pisemną zgodę rodziców lub opiekuna, dotyczy osób które nie ukończyły 18 lat
  •  
 


 

 

 
Egzamin odbywa się w :  
WOJEWÓDZKIM   OŚRODEKU   RUCHU   DROGOWEGO
(WORD)
w Dąbrowie Górniczej
ul. Tysiąclecia 56
tel. 32 /260 08 73
MAŁOPOLSKI    OŚRODEK   RUCHU   DROGOWEGO
(MORD)
w Krakowie
ul.Balicka
 
MAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO
(MORD)
w Oświęcimiu
ul. Leszczyńskiej 7
 
O wyborze ośrodka egzaminowania decyduje kursant !
 
 

***